Ảnh này chụp tại nhà gái, ngày chị Đào con cô Sáu theo chồng bỏ cuộc chơi




















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

kemtuoidrcell.com